Utförda arbeten

Utförda arbeten

Här hittar du exempel från vår projektverksamhet. Om det är något projekt som du vill ha mer information om är du välkommen att kontakta oss direkt.

Vi har även en referenslista för projekt utförda under perioden 2008-2012.
Läs referenslista. 

För närvarande kan du titta på följande projekt:

Västerås, MUAB - Sanering av mark inför byggande av bostäder i Västerås

Västerås, Preem - Sanering av mark och vatten vid nedlagd oljedepå

Västerås, SPIMFAB - Avveckling av tre bensinstationer och återställning av mark.

Sala- Sanering av depå och återställning av mark.

Falun- Sanering av markområdet vid Faluns nedlagda gasverk.

Skellefteå- Sanering av markområde efter mer än 100 års industriverksamhet

Västerås, gasverkstomten- Sanering av mark vid gamla gasverket

Bjuröklubb- Rivning/sanering av oljedepå vid naturskyddsområde

Finnberget - Avetablering av oljedepå och flytt/transport av cisterner på pråm samt marksanering
Vidsel - Efterbehandling av mark vid testverksamhet

Kvarnholmen - Sanering av tio bergrum vid etablering av nytt bostadsområde

Skelleftehamn- Tjockoljesanering på industriområde

 

 

Ekotec genomförde total avveckling av POOL Transports stora oljedepåområden samt järnvägsutlastningsstation i Värtahamnen, Stockholm

© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen