Om oss

Midroc Miljöteknik din partner för sanering av mark

Vi åtar oss entreprenader, stora som små, avseende förorenad mark och vattenrening. Oavsett om det handlar om en mindre insats eller ett större projekt blir vi din trygga partner. Vi hjälper dig hela vägen, från förberedelser och genomförande till behandling av jord och återställning av mark.

Behandlingsanläggningar i hela landet

Vid våra behandlingsanläggningar tar vi emot förorenade massor från både egna projekt och från externa avlämnare. Vi behandlar både organiska föroreningar liksom metallföroreningar. Som kund har du alltid nära till oss. Våra kontor hittar du i Skelleftehamn, Västerås, Göteborg och Helsingborg. Midroc Miljötekniks behandlingsanläggningar finns vid ett tiotal orter, spridda över hela Sverige. Välkommen till Midroc Miljöteknik.

Ekotec utför schaktning av förorenad jord.

Marksanering på det gamla blygjuteriet i Kolsva har påbörjats...

Klart i Kolsva.

...och så här såg det ut efter att arbetet slutförts.

© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen