Nyheter

Tillbaka till Nyheter

Sanering av kisaska

KUAB har valt Midroc Miljöteknik som utförare av en sanering på Finnberget i Stockholm.

Området är förorenat av kisaska som är en rest från svavelsyraproduktion på platsen. Arbetet kompliceras av att det aktuella området är beläget på en bergssluttning och Midroc Miljöteknik kommer därför att använda en sugbil för att komma åt att avlägsna jordmassorna.

Tillbaka till Nyheter
© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen