Nyheter

Tillbaka till Nyheter

Midroc Miljöteknik sanerar bergrum på Loudden

Midroc Miljöteknik har fått i uppdrag av SGU att sanera ett dieselbergrum på Loudden, Stockholm.

Det är det s k 75-årsbergrummet med total volym på 100 000 m3.

Tillbaka till Nyheter
© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen