Nyheter

Nyheter

 • 2017-05-11
  Midroc Miljöteknik tecknar nytt avtal med amerikanska TRS
  I mars tecknade Midroc Miljöteknik ett nytt avtal med det amerikanska bolaget TRS. TRS har utvecklat en termisk metod som möjliggör sanering av förorenad mark in-situ, vilket innebär att marken saneras utan att den behöver grävas upp.
 • 2017-05-10
  Mer uppdrag på Loudden
  Midroc Miljöteknik har av St1 fått uppdrag att utföra ytterligare rivning och sanering på Loudden i Stockholm. Arbetet kommer att utföras under 2017.
 • 2016-11-02
  Rivning och sanering i Västerås
  Midroc Miljöteknik genomför för närvarande en entreprenad avseende St1:s f d depå på Sjömansgatan i Västerås.
 • 2016-11-03
  Nytt uppdrag på Loudden
  Midroc Miljöteknik har fått ytterligare ett uppdrag på Loudden.
 • 2016-11-14
  Entreprenad i oljehamnen
  Midroc Miljöteknik har fått uppdraget att sanera ett markområde i oljehamnen i Skelleftehamn utanför Skellefteå.
Klicka på nyhetsrubriken så får du se hela nyheten.
© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen