Entreprenader

Rening av förorenat vatten

Midroc Miljöteknik utför rening av vatten i olika sammanhang och vid olika typer av entreprenader. Några exempel:

Ange alt-text här.
  •  Uppumpning av förorenat grundvatten vid bensinstationer, kemtvättar, industrier mm
  • Avlägsnande av fri oljefas på grundvattnet
  • Länshållning av schakter i förorenad jord
  • Avveckling av bergrumsanläggningar
Vi behandlar vatten förorenat av t ex petroleumkolvägen, BTEX, PAH, MTBE, klorerade lösningsmedel och tungmetaller.
Midroc Miljöteknik har stor egen maskinpark, bestående av olika pumpar, avskiljare och filter. För varje uppdrag kombineras de olika reningsstegen till en optimal process med rätt kapacitet och effektivitet.

© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen