Entreprenader

In situ-sanering

Genom ett samarbete med det amerikanska bolaget TRS erbjuder Midroc Miljöteknik in situ-sanering. Man använder en termisk metod som innebär att marken saneras utan att den behöver grävas upp.

Metoden lämpar sig framförallt vid sanering av klorerade lösningsmedel och lättare petroleumprodukter på stora jorddjup och/eller där tillgängligheten är begränsad, till exempel i närheten av byggnader. Bolaget TRS är sedan länge etablerat och mycket framgångsrikt i USA och nu är alltså metoden tillgänglig även i Europa. För ytterligare information - se TRS:s webbsajt
© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen