Entreprenader

Exempel på entreprenader

Vi utför många olika typer av entreprenader. Några exempel kommer här:

  • Det här är ett bergrum som ska saneras.Rivning av befintliga byggnader, cisterner, infrastruktur
  • Sanering av depåer
  • Sanering av bensinstationer
  • Sanering av nedlagda industriområden
  • Sanering av bergrum
  • Sanering av markområden/jord
  • Sanering efter olika typer av läckage

© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen