Entreprenader

Låt oss bli din trygga partner!

Vi åtar oss entreprenader, stora som små, inom marksanering. Oavsett om det handlar om en mindre insats eller ett större projekt blir vi din trygga partner. Vi hjälper dig hela vägen, från förberedelser och genomförande till behandling av jord och återställning av mark. Inom företaget finns lång erfarenhet från både större och mindre entreprenader med en väl utarbetad struktur för projektgenomförande och kvalitetssäkring.

Större entreprenader - depåer, industrier m m

Hit räknar vi entreprenader som omfattar stora mängder förorenad jord, till exempel vid sanering av depåer eller hela industrianläggningar.

Detta är entreprenader som kan innebära allt från planering av insats, via rivning av befintliga byggnader och utrustning, till schaktning och sanering av stora jordvolymer. 

Mindre entreprenader - bensinstationer, m m

Till de mindre entreprenaderna räknas uppdrag som innefattar en begränsad mängd förorenad jord, till exempel vid upptagning av enskilda cisterner eller avveckling av hela bensinstationer eller nyckelverk för diesel.

Entreprenaden som sådan kan dock vara komplex beroende på markförhållanden, belägenhet och krav på minimalt med störningar för intilliggande bebyggelse. 

Jättekran.

En oljedepå på Finnberget, Kvarnholmen i Stockholm har avvecklas och sanerats av Midroc Miljöteknik. Bl a användes denna jättekran. 

© 2016 Midroc Miljöteknik - Kontakt - Om Cookies på webbplatsen